สร้างเมื่อ :
ขข้อมูลไอเทม RAN INTER eSports

รายละเอียด

อาวุธ สูงสุด
 • ✅ อาวุธ EP3 (Updated) ธาตุไฟฟ้า , ไฟ , น้ำแข็ง , พิษ , หิน , รุนแรง
  ✅ รับ : บอร์ดเด็กใหม่ (3วัน)
  ✅ รับ : อาวุธ , ชุด เด็กใหม่ (7วัน)
  ✅ รับ : ยาเพิ่ม HP SP MP (7วัน)
  ✅ รับ : บัตรสัตว์เลี้ยง (7วัน)
  ✅ รับ : คัมภีย์พักใจ (7วัน)
  ✅ รับ : กล่องบัตรวาร์ปสำคัญต่างๆ (7วัน)
ชุด สูงสุด
 • ✅ ชุด หิน A B C (Updated) , (POWER)
เรท สูงสุด
 • ✅ ความแรง 9.99
  ✅ ป้องกัน 19.99
  ✅ ระบบเรท โจมตี , ป้องกัน , ความแรง , อัตราโจมตี , ต้านทาน , เลือด [Classic]
  ❌ ไม่มีระบบบัตรปรับเรท
  ✅ หาของจากในเกมส์ ดรอปทั้งจากบอส และมอนสเตอร์ตามแมพ ❌ไม่มีเทพทรู!!
แนะนำ มอนเตอร์ และ บอส ในการหาไอเทม
 • ✅ แมพโตเกียว > ดรอปชุดและอาวุธ > ธาตุ , หิน A B C Updated
  ✅ บอสใหญ่ 8 ชม. เป็นต้นไป > ดรอปชุดและอาวุธ > ธาตุรุนแรง , หิน A B C Updated
  ✅ บอสมนุษทดลอง > ดรอปชุดและอาวุธ > ธาตุรุนแรง - เฟรน , หิน A (POWER)