ข้อมูลบอสประจำเซิฟ Ran INTER eSports

รายละเอียดไอเทมที่ดรอปจากบอสในแมพ

Dark Swordsmaster Jr
 • เวลาเกิด : 1 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ในโรงเรียนเอสจี นอกโรงเรียนฟีนิก
 • ในโรงเรียนฟีนิก นอกโรงเรียนเอมพี ในโรงเรียนเอมพี
 • ดรอป : แร่
Ethereal Iron Fist
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจี นอกโรงเรียนฟีนิก
 • นอกโรงเรียนเอมพี
 • ดรอป : แร่
Dark Swordsmaster
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจีเท่านั้น
 • -
 • ดรอป : แร่
Ninja Knife
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจี
 • ดรอป : แร่ และ อาวุธสายเลือ
ประธานนักเรียน Tiger
 • เวลาเกิด : 8 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : Tiger 3
 • ดรอป : แร่ หรือ รวมถึงแร่กล่อง
นักวางเพลิง / โจ๋เด็กแนว
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตวินาศภัย
 • ดรอป : แร่ , รวมถึงชุด 135 อาวุธบอสธาตุรุนแรง
Cruel Jupiter
 • เวลาเกิด : 12 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ลานประลอง
 • ดรอป : แร่ และ อาวุธลายเสือขั้นสูง
 • -
Hell Boy & Hell Sacred Boy
 • เวลาเกิด : 12 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ
 • ดรอป : แร่ , กล่องสุ่มแร่ , ชุดหิน C (UPDATED)-(POWER)
 • อาวุธธาตุหินธรรมดา , อาวุธเทพทุกธาตุ
ปีศาจไม้กางเขน
 • เวลาเกิด : 8 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ
 • ดรอป : แร่ , ชุดเหล็ก A LV.175 (UPDATED)-(POWER)
 • -
Big Alien Archer
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : โตเกียว
 • ดรอป : แร่ หรือ รวมถึงแหวนต่างๆ
 • -
เศรษฐีพลังฟ้าแลบ
 • เวลาเกิด : 8 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ
 • ดรอป : แร่ , ชุดเหล็ก A LV.175 (UPDATED)-(POWER)
Big Ninja Knife
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : โตเกียว
 • ดรอป : แร่ หรือ รวมถึงแหวนต่างๆ
 • -
นักโทษแหกคุก
 • เวลาเกิด : 8 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : คุกเอกชน
 • ดรอป : แร่ หรือ รวมถึงแร่กล่อง
 • -
เพชรฆาตขวานไฟ
 • เวลาเกิด : 12 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตทดสอบเรือนจำ
 • ดรอป : แร่ , กล่องสุ่มแร่ , ชุดหิน C (UPDATED)-(POWER)
 • อาวุธธาตุหินธรรมดา , อาวุธเทพทุกธาตุ , อาวุธธาตุรุนแรง
 • -
มนุษย์ทดลอง
 • เวลาเกิด : 5 วัน
 • สถานที่เกิด : ห้องทดลอง
 • ดรอป : แร่ , กล่องสุ่มแร่ , ชุดหิน C (UPDATED)-(POWER)
 • อาวุธธาตุหินธรรมดา , อาวุธเทพทุกธาตุ , อาวุธธาตุรุนแรง
 • อาวุธ (ธาตุ FAINT) เรทบำรุงความแรง +9